Nature and animals, off duty - djur och natur

Cold-water coral reefs in Sweden - korallrev i Sverige Electrified! - elektrifierade! Future plans - framtidsplaner Curriculum vitae and publications
Coral lovers! - vi som älskar korallrev! Introduction to the Illustrated species list - introduktion till den illustrerade artlistan Guide to all phyla with an illustrated species list Guide till alla fyla med illustrerad artlista Species list- artlista

The associated fauna at the Saekken reef

The organisms portrayed in the illustrated species list were sitting on six sets of ceramic tiles (48 in total) deployed at the cold-water coral reef at Saekken, NE Skagerrak. Below you see images of the racks while still standing on the seafloor and two examples of the dismounted tiles. The uv-images were taken by Tomas Lundälv with a camera mounted on the ROV (Remote Operated Vehicle, an unmanned submersible). After 5-6 years of deployment, this is what was staring back at me when I looked at the tiles through the stereo magnifier. The images are grouped by the higher taxonomic ranking phyla (e.g. mollusks, cnidarians, 'moss animals' etc) and the lower rankings; i.e. class, order and family are displayed as headlines above the images. There is also a page with a complete species list with the higher taxonomic rankings displayed. In the species list you can also see if a specific species is depicted in the illustrated list. In the guide to all phyla you'll get a short description of the groups, and the small image next to each phylum is a link to the illustrated species list with a photo gallery of some of the species within this group!

Korallrevsfaunan från Säcken

Organismerna på bilderna i den illustrerade artlistan satt på 48 keramikplattor som var utplacerade på korallrevet vid Säcken. Här nedanför ser du ställningarna som de stod på havsbotten, fotade av Tomas Lundälv med hjälp av ROV'n (Remote Operated Vehicle, en obemannad miniubåt), och två av plattorna. De har stått på havsbotten på 85 meters djup i 5-6 år, och det här var vad som kom med upp och stirrade tillbaka på mig när jag tittade i luppen. Bilderna är grupperade på en sida per högre taxonomisk grupp (t.ex. mollusker, 'nässeldjur' (Cnidaria), 'mossdjur' (Bryozoa) etc. Det finns även en sida med en komplett artlista som även visar var arterna placerar sig i de taxonomiska grupperna. I artlistan kan du även se om en viss art finns representerad med bild. I fylaguiden får du en kort beskrivning av gruppen, och via den lilla bilden intill varje fyla kan du klicka dig in i den illustrerade artlistan fylum för fylum!

This rack were standing adjacent to a live colony of the cold-water coral Lophelia pertusa (upper left corner). On the rack itself there is another white colony, this is a colonial tube-building polycheate, a small worm called Filograna implexa. In front of the rack (lower left) there are two greyish white sponges, the rounder one is a Geodia baretti, and the amorphous is a Mycale lingua, also seen growing on top of the coral colony.

Den här ställningen stod alldeles intill en koloni av ögonkorallen Lophelia pertusa (vänstra övre hörnet). Mitt på ställningen sitter en annan vit koloni - det är en liten rörbyggande havsborstmask, Filograna implexa. I vänstra nedre hörnet syns två stora grågulvita klumpar, den rundare är en Geodia baretti (fotbollssvamp) och den mer oregelbundna är en Mycale lingua, du ser den även växa ovanpå korallkolonin.

The racks that had been standing free from corals (more than 3 meters away) looked almost denuded of organisms except for dense mats of these feather stars (Hathrometra sarsi, Echinodermata). On the back-sides of the panels, however, there were more to look at.

Ställningarna som stått mer fritt på havsbotten, några meter ifrån närmaste korallkoloni, såg ut att vara näst intill tomma. Det enda som satt på dem var täta samlingar av dessa hårstjärnor, Hathrometra sarsi, släkt med sjöstjärnor (Echinodermata). På undersidan av plattorna fanns det dock lite mer att titta på.

UV photos byTomas Lundälv

On the back-sides of the panels there were a plethora of life. Most of this is different kinds of tube-building bristleworms (Polychaeta, Annelida). The small ones are Filograna implexa, the larger white spiral tubes belongs to Protula tubularia, and the large brown tubes to the peacock worm, Sabella pavonina. An occasional sea squirt (Chordata) etc is also visible. The tiles are 10X20 cm.

Click on the images of the panels and you will get a larger view.

På baksidan av plattorna fanns ett myller av liv, det mesta vi ser här är olika havsborstmaskar (Polychaeta, Annelida) - de små vita rören är Filograna implexa, de större spiralformade rören tillhör Protula tubularia och de långa bruna rören tillhör påfågelmasken Sabella pavonina. En och annan sjöpung (Chordata) etc syns också. Plattorna är 10X20 cm.

Klicka på någon av panelbilderna så får du en större vy.

On the panels that were not adjacent to corals there were a more sparse settlement of organisms. We still see some thin white tubes of Filograna implexa at the right end of the panel. The larger tube is a Hydroides norvegica. We also see some bryozoan colonies, and two spiny sea squirts, Boltenia echinata (Chordata).

If you click your way into the Guide to all phyla in the menu above you can see close-ups of all organisms.

På plattorna som inte stått lika nära korallerna var det glesare mellan organismerna. Här ser vi lite vita rör av Filograna implexa i högerkanten, en större tub av havsborstmasken Hydroides norvegica, ett antal olika kolonier av mossdjur (Bryozoa) och ett par taggiga sjöpungar (Boltenia echinata, Chordata).

Om du klickar dig in i Fyla-guiden i menyn får du se närbilder av alla organismer.