uvphoto  
forskning om svenska kallvattenkoraller  
 
 

 

click here for an English version

 
Välkommen

Jag är doktorand på Göteborgs Universitet, och jobbar med våra kallvatten-koraller Lophelia pertusa (även kallad ögonkorall). Antalet och utbredningen av korallreven i Kosterhavet har minskat de senaste två decennierna. Eftersom några rev är helt utplånade - bara döda fragment av koraller finns kvar - så behövs aktiva åtgärder i form av återplantering och restaurering för att få tillbaka våra rev.

Syftet med mitt doktorandprojekt är att testa och utveckla "artificiella rev" som kan fungera som fundament för koraller och ge en bra start för nya rev. De konstgjorda reven kommer tillverkas av järnställningar med mineralavlagringar (genom elektrolys) och av betong, och designas så att de ersätter de gamla döda delarna som alltid finns i korallreven.

Läs mer om hur det är tänkt att fungera och hur det går med tillverkningen, utsättningen och utvecklingen på 80-90 meters djup under framsteg.

 

Restaurering av kallvattenkoraller
Att restaurera tropiska korallrev efter grundstötningar, revfiske med sprängmedel, mm har blivit en vanlig företeelse med många mer eller mindre lyckade exempel genom åren. Att restaurera kallvattenkoraller på djupare vatten är däremot nästan aldrig tidigare testat. Utanför Floridas kust finns ett område med liknande korallmiljöer som vi har här, och där började man redan 1996 att försöka restaurera reven av kallvattenkorallen Oculina varicosa i ett experimentområde (Experimental Oculina Research Reserve). Resultaten av restaureringsförsöken både av tropiska rev och Oculina-reven har varit blandade, och det finns fortfarande behov av att utveckla bättre metoder.

Läs mer under habitatrestaurering.

 

 

Den här doktorandtjänsten finansieras av forskningsrådet FORMAS och Göteborgs Universitet.

 


Alla bilder på den här hemsidan är tagna av Susanna Strömberg om ingen annan källa är given. Om du vill använda bilderna kontakta mig på susanna.stromberg @gu.se eller stroembergiensis @gmail.com. Du kan även kontakta mig på dessa adresser om du har kommentarer på innehållet på den här hemsidan. Copyright: Susanna Strömberg.


kontaktinformation