uvphoto  
forskning om svenska kallvattenkoraller  
 
    hem
 

Korallförekomster i Kosterhavet och Hvaler

 

I norra bohusläns skärgård bildar Koster-fjordens djuprännor kanaler för atlantiskt djupvatten. De oceaniska vattenströmmarna för med sig larver från djuphavsfaunan på Atlantiska kontinental-sockeln. Den här "fjordeffekten" ger en bottenfauna som är unik för svenska vatten. På grund av den stora artrikedomen etablerades sveriges första marina nationalpark just här, och samtidigt etablerade norge en lika stor nationalpark i Hvalerområdet. Tillsammans bildar de ett 800 kvadratkilometer stort område för att skydda och bevara både undervattensmiljöer och arkipelagen med sina unika miljöer. Redan 1963 etablerade Göteborgs universitet en marin forskningsstation på Tjärnö just på grund av den stora artrikedomen i Kosterrännan. Fältstationen hette tidigare Tjärnö marinbiologiska laboratorium, nu Sven Lovéns centrum för marina vetenskaper.

Karta över den globala utbredningen av Lophelia pertusa kan du hitta på NOAA's Coral Reef Information System (CoRIS) eller i UNEP-WCMC dokumentet "Cold-water coral reefs: out of sight - no longer out of mind" av André Freiwald m.fl.

 

Freiwald A., Fosså J.H., Grehan A., Koslow T., Roberts M.J. (2004) Cold-water coral reefs: out of sight - no longer out of mind, UNEP-WCMC, Cambridge, UK

  Nordsjön och Skagerrak med norra bohuslän markerat med röd ruta. Här ser man norska rännan längs norges sydkust, via den förs djupvatten från Atlanten in i området.
             
 
  Förekomster av ögonkorallrev i Hvalers och Kosterhavets nationalparker är markerade med röda cirklar.
             
 
 

Sven Lovéns centrum för marina vetenskaper är markerad på kartan som SLC. Rakt väster om fältstationen ligger Kosterarkipelagen och där emellan ser man Kosterrännan.

De röda markeringarna visar var det finns levande rev av ögonkorall, och de gula markerar platser där det har funnits levande rev, men där man de senaste två decennierna bara hittat döda fragment. Vid Väderöarna (röd asterisk) har man sommaren 2010 hittat två levande små kolonier. Man vet ännu inte om det är överlevande kolonier från det tidigare revet eller om det är nyetablerade kolonier.

Kartläggningen av djupbottnar och ögonkorallrev i området med hjälp av ROV-teknik påbörjades 1998 av Tomas Lundälv och Lisbeth Jonsson. Läs mer på ROV projektets hemsida.

 

Mer om nationalparken hittar du på Länsstyrelsens hemsida:

Kosterhavets nationalpark