back
PHYLLODOCIDA; Dinophilidae, Dorvilleidae, Eunicidae, Chaetopteridae, Scalibregmatidae, Syllidae, Phyllodocidae, Polynoidae

dinoph_4 dinoph_5 dinoph_1 dinoph
Dinophilus gyrociliatus ? Dinophilus gyrociliatus ? Dinophilus gyrociliatus ? Dinophilus gyrociliatus ?
dinoph_3 ophryotr ophryo_3 ophryo_2
Dinophilus gyrociliatus ? Ophryotrocha sp Ophryotrocha sp Ophryotrocha sp
ophryo eunice eunice_1 eunice_5
Ophryotrocha sp Eunice norvegica Eunice norvegica Eunice norvegica
eunice_4 eunice_6 eunice_7 eunice_2
Eunice norvegica Eunice norvegica Eunice norvegica Eunice norvegica
eunice_3 eunice_8 chaetopt chaeto_1
Eunice norvegica Eunice norvegica Chaetopterus variopedatus Chaetopterus variopedatus
chaeto_3 ch7216_1 ch056f_1 ch0d5f_1
Chaetopterus variopedatus Chaetopterus variopedatus Chaetopterus variopedatus Chaetopterus variopedatus
ch7212_1 ch016f_1 ch8216_1 ch055f_1
Chaetopterus variopedatus Chaetopterus variopedatus Chaetopterus variopedatus Chaetopterus variopedatus
ch095f_1 flabell flabel_1 scalib_1
Chaetopterus variopedatus Flabelligera affinis Flabelligera affinis Scalibregma inflatum
scalib_2 scalib_3 scalib_4 syllis_1
Scalibregma inflatum Scalibregma inflatum Scalibregma inflatum Syllidae
syllid_2 sphaer_3 sphaer_1 m_prolif
Syllidae Sphaerosyllis hystrix Sphaerosyllis cf hystrix Myrianida prolifera
m_prol_2 m_prol_1 syllis_2 syllis_3
Myrianida prolifera Myrianida prolifera Syllis armillaris Syllis armillaris
nereim_2 nereim_1 eulalia eulali_1
Nereimyra punctata Nereimyra punctata Eulalia viridis ? Eulalia viridis ?
notoph_5 notoph_4 notoph_6 notoph_3
Notophyllum foliosum Notophyllum foliosum Notophyllum foliosum Notophyllum foliosum
notoph_2 notoph_1 notoph_1_1 notoph_2_1
Notophyllum foliosum Notophyllum foliosum Notophyllum foliosum Notophyllum foliosum
lepido lepido_1 lepido_3 lepido_2
Lepidonotus squamatus (smaller), unknown larger Polynoidae Lepidonotus squamatus Lepidonotus squamatus Lepidonotus squamatus
eunoe eunoe_6 eunoe_2 eunoe_3
Eunoe nodosa Eunoe nodosa Eunoe nodosa Eunoe nodosa
eunoe_4 eunoe__1 po6b79_1 po6789_1
Eunoe nodosa Eunoe nodosa Harmothoë ? Harmothoë ?
harmot_1 harmot_3 harmot_4 polyno_2
Harmothoë ? Harmothoë ? Harmothoë ? Gattyana cirrhosa ?
polyno_4 po274a_1 polyno_1 malmgr_1
Gattyana cirrhosa ? Gattyana cirrhosa ? Malmgreniella arenicolae ? Malmgreniella arenicolae ?